ตัวอย่างสลิปเงินเดือนล่าสุด ขั้นตอนการขอใบรับรองเงินเดือนออนไลน์และวิธีทําสลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือนมีกี่แบบ สำคัญอย่างไร ทำไมต้องใคร ๆ ก็ต้องใช้เอกสารฉบับนี้ 2565

  เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย พอทำงานมาเหนื่อยๆทั้งเดือนได้เห็นเงินเดือนเราก็ชื่นใจ แต่เจ้าสิ่งที่แนบมาด้วยอยู่ทุกเดือนที่เรียกว่า “สลิปเงินเดือน” นี่สิ คืออะไรกันแน่ ทำไมบริษัทจะต้องพิมพ์ใบเอกสารฉบับนี้มาให้เราทุกเดือนด้วย สามารถเอาไปทำอะไรได้ และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือนคืออะไร

สลิปเงินเดือน (Pay Slip) คือ เอกสารที่เป็นใบแจ้งเงินเดือนออก เป็นเอกสารใบจ่ายเงินเดือน หรือเรียกว่าใบรับเงินเดือน โดยจะเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบการด้วย 

  • ส่วนของข้อมูลพนักงาน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งของพนักงาน 
  • ส่วนของข้อมูลบริษัทที่จ่ายเงินเดือน ชื่อบริษัท และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 
  • ส่วนชี้แจงรายละเอียดของรายได้ประจำเดือนที่มีการจ่ายเงิน เช่น ข้อมูลวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน และที่สำคัญคือเงินเดือนเท่าไหร่ รวมถึงรายการหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าโอที, ค่าคอมมิชชั่น, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่า Allowance เป็นต้น

สลิปเงินเดือนมีแบบใดบ้าง 

สลิปเงินเดือน (Pay Slip) มีด้วยกัน 2 แบบหลัก ๆ คือ

  1. รูปแบบใบสลิปเงินเดือนออนไลน์ 
  2. รูปแบบกระดาษคาร์บอนทั่วไป หรือกระดาษอื่น ๆ 

ซึ่งที่ใครหลายคนได้ส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษรูปแบบกระดาษคาร์บอนแต่แท้จริงแล้ว วิธีทําสลิปเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับบริษัทเป็นสำคัญสามารถออกแบบใบแจ้งเงินเดือนได้ทั้งแบบกระดาษคาร์บอนหรือกระดาษขาวปกติ หรือมีการทำรูปแบบใบสลิปเงินเดือนออนไลน์ก็มีเช่นกัน 

ดังนั้น การขอสลิปเงินเดือนออนไลน์สามารถทำได้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้น เพราะเรื่องของใบแจ้งเงินเดือนเป็นเสมือนกับใบเสร็จที่บริษัทจะออกให้เมื่อมีการจ่ายเงินให้กับพนักงานนั้นเอง ดังนั้นการชี้แจงเรื่องรายละเอียดเงินเดือนถือเป็นหลักฐานสำคัญรวมทั้งเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวง่าย เราจึงถือว่าข้อมูลจากใบสลิปเงินเดือน (Pay Slip) เป็นเอกสารซึ่งเป็นความลับ หมายความว่าห้ามไม่ให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของเปิดเองโดยเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นเรื่องระหว่างพนักงานกับบริษัทเฉพาะบุคคลเท่านั้น 

ใบรับรองเงินเดือนไม่ใช่สลิปเงินเดือน

อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องรู้คือสลิปเงินเดือนไม่เหมือนกับใบรับรองเงินเดือน เพราะเอกสารใบจ่ายเงินเดือนจะเป็นการแจ้งว่าคุณได้รับเงินเดือนละเดือนเท่าไร มีหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนนั้น ๆ อย่างไรบ้าง มีการหักภาษีนำส่งต่อเดือนนั้นเท่าไร ซึ่งสลิปเงินเดือนก็จะรู้เฉพาะรายละเอียดของการรับเงินเดือนในเดือนนั้น ๆ แต่สำหรับใบรับรองเงินเดือน พนักงานจะต้องยื่นเรื่องผ่านไปที่แผนกบุคคลในบริษัทของตนเอง ให้ออกเอกสารขึ้นมาเฉพาะกิจเกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่ได้เน้นเรื่องชี้แจงเงินเดือนในแต่ละเดือน โดยจะเป็นการสรุปข้อมูลรวมของพนักงานว่าทำงานตำแหน่งอะไร ทำงานมาแล้วนานเท่าไร ทั้งนี้มักจะมีวัตถุประสงค์ในการขอใบรับรองเงินเดือนไปเพื่อทำอะไรบางอย่าง เช่น ยื่นขอสินเชื่อ เป็นต้น