เงื่อนไขการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 และหลักฐานการยื่นสิทธิ์ที่จำเป็น

วิธียื่นขอการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39

การยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 จะช่วยให้คุณได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลโดยมีผู้ได้รับเงินในรอบตกหล่นมากกว่า 20 ล้านบาทซึ่งทางสำนักงานประกันซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 อีกครั้งเพราะจะมีผู้ได้รับสิทธิแต่อาจจะมีตกหล่นบ้าง เช่น ชื่อนามสกุลไม่ตรงกับระบบของสำนักงานประกันสังคม ทางสำนักงานประกันสังคมและโอนเงินเยียวยาแล้วแต่คุณไม่ได้ผูกเลขบัตรประชาชนไว้กับพร้อมเพย์ทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมดังนั้นหากใครต้องการยื่นขอทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.39 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด

เช็คสิทธิในการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 อีกครั้ง

ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในอาชีพที่ทางประกันสังคมได้กำหนดไว้อยู่ 9 กลุ่มกิจการหรืออยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งมีทั้งสิ้น 29 จังหวัดในกลุ่มนี้สามารถยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ได้อีกครั้ง สำหรับใครที่ต้องการจะเช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ก็สามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมเพื่อทำการเช็คสิทธิประกันสังคมหากว่าคุณได้รับเงินเยียวยาเงินก็จะเข้าสู่บัญชีพร้อมเพย์ที่คุณปลูกไว้กับเลขบัตรประชาชนทันทีซึ่งคุณจะได้รับ 5000 บาทเป็นระยะเวลา 2 เดือน แต่ถ้าคุณมีคุณสมบัติครบ แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ได้อีกครั้ง โดยผู้ที่ได้ขอทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.39 สามารถเช็คสิทธิเงินเยียวยาได้ภายในปลายเดือนตุลาคมโดยสามารถ ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ได้ที่ www.sso.go.th ส่วนผู้ที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้ทำการพิจารณาอีกครั้งเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิ ม.39 แล้วยังไม่ได้สิทธิถ้าประกันสังคมจะมีการแจ้งเหตุผลให้คุณทราบด้วย

ยื่นขอทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ได้ถึงวันไหน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโครงการเงินเยียวยาจากประกันสังคมสามารถขอทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 หากว่าผู้ที่ตกหล่นทำการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 หลังจากวันที่ 31 ตุลาคมท่านคงจะไม่ได้รับเงินเยียวยาโดยรอบที่ตกหล่น ทางประกันสังคมจะรีบทบทวนสิทธิประกันสังคมอย่างเร็วที่สุดเพื่อที่จะให้ท่านได้รับเงินไปใช้จ่ายเพราะว่าการที่ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยารอบตกหล่นเพื่อที่จะให้ท่านมีรายได้เพิ่มจากงานที่ทำอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การหารายได้จากที่ทำอยู่ก็มีรายรับเข้ามาน้อยทำให้มีประชสชนต้องการเงินกันเป็นจำนวนมากจึงมาขอยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 โดยผู้ที่จะมาขอทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.39 จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งมีทั้งหมด 29 จังหวัดในตอนนี้ทางประกันสังคมได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะมีรอบตกหล่นที่ยังไม่ได้รับสิทธิและได้ทำการยื่นขอทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 อีกครั้ง หากทำประกันสังคมได้ทำการทบทวนสิทธิประกันสังคมเรียบร้อยแล้วและได้รับสิทธิทางประกันสังคมจะโอนเงินให้ทุกวันพฤหัสบดี