วิธีทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ผ่านทางออนไลน์ง่ายๆ ในปี 2565 นี้

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

ในสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับโรคระบาดทำให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้าโดยทางรัฐบาลก็ได้ส่งเสริมและเยียวยาเพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติมากที่สุดแต่การประกอบอาชีพนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนหรือเงินสำรองที่มีอยู่แต่ในเวลานี้เงินสำรองได้ใช้เกือบหมดแล้วเพราะโรคโควิด-19 ได้อยู่กับเราเกือบ 3 ปีทำให้สภาวะทางการเงินเราเริ่มที่จะติดลบ ทางรัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนจึงเกิดการเยียวยาประกันสังคมเกิดขึ้นโดยผู้ที่สามารถขอเงินเยียวยาจากประกันสังคมได้จะต้องอยู่ในมาตรา 33, 39 และ 40 ซึ่งก็เริ่มได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมกันบ้างแล้วแต่ก็จะมีหลายท่านที่ตกหล่นไม่ได้รับเศษเยียวยาประกันสังคมโดยสามารถขอทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าประกันสังคมมาตรา 33 คืออะไร ประกันสังคมมาตรา 33 นั้นจะเป็นประกันสังคมแก่ผู้ที่ทำงานเป็นพนักงานประจำ, พนักงานบริษัทซึ่งก็สามารถขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมได้เช่นกันแต่ผู้ไม่ได้รับสิทธิสามารถขอทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดของท่านได้เลยแต่จะไม่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ ม.33 ออนไลน์ได้ เพียงแค่เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยพร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มทบทวนสิทธิ ม.33 หลังจากนั้นให้รอตรวจสอบสิทธิเยียวยาประกันสังคมอีกครั้งซึ่งจะประกาศในปลายเดือนตุลาคม 

ทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 33จะได้รับเงินเท่าไหร่ 

สำหรับผู้ที่ได้รับเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงิน 2,500 บาทเป็นจำนวน 2 เดือนซึ่งผู้ที่อยู่ในมาตรา 33 จะต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งมีทั้ง 29 จังหวัดและ 9 ประเภทกิจการเพราะเป็นจังหวัดที่ได้รับความกระทบมากที่สุดเกี่ยวกับโควิด-19 ทำให้ทางรัฐบาลเร่งมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างเร่งด่วน สำหรับใครที่ไม่ได้สิทธิเงินเยียวยาสามารถยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป การที่ทบทวนสิทธิประกันสังคม ม.33 ได้นั้นจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มทบทวนสิทธิ ม.33 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมได้แต่จะไม่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ ม.33 ออนไลน์ การตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคมเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วทำการเลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่านและกดปุ่มค้นหา ภายในระบบก็จะทำการแจ้งว่าท่านจะได้รับสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม 3 เงื่อนไขไหม  

โอนเงินรอบเก็บตกในการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 

สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงินอีกครั้งในปลายเดือนตุลาคม 2565 หากท่านได้ทำการยื่นเอกสารแบบฟอร์มทบทวนสิทธิ ม.33 แล้วสามารถรอผลและทำการตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมซึ่งหากว่าท่านไม่ได้รับสิทธิทางสำนักงานประกันสังคมจะมีการอธิบายรายละเอียดให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ว่าสาเหตุที่ท่านไม่ได้รับสิทธิเกิดจากอะไร ถ้าต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 สามารถติดต่อได้ที่ประกันสังคมในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มหรือจะโทร 1506 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 33