ขั้นตอนพักชำระหนี้ 2 เดือน ผ่านมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

แบงก์ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเงิน

ด้วยภาพรวมของสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2021 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ และเสียชีวิตเพิ่มเป็น NEW HIGH ทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการป้อง และควบคุมการแพร่ระบาดโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 29 จังหวัดให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ที่มีสถานะการเงินเปราะบางมาตั้งแต่การระบาดครั้งก่อน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ให้กับลูกหนี้รายย่อย และ SMEs โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปทกัน จะมีรายละเอียดในการสมัครพักชําระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อะไรบ้าง หรือขั้นตอนการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท อย่างไรนั้น ไปดูกันเลย

 

เยียวยารายได้ แบงก์ชาติออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดล่าสุดที่ยกระดับความเข้มงวดขึ้น เพื่อควบคุมสถานการณ์ และลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ส่งให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบกระจายมากมาย อีกทั้ง หลายคนก็มีสถานะทางการเงินที่เปราะบางมาตั้งแต่การแพร่ระบาดระลอกก่อนแล้ว ทางแบงก์ชาติ จึงได้ออกมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาด้านรายได้ ด้วยการพักชำระหนี้ 2 เดือนให้กับลูกหนี้ทุกกลุ่มธนาคาร

มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน นี้ เกิดจากความร่วมมือกันของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ที่ต้องการจะให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนรายย่อยทุก ๆ คนที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้อย่างตรงจุด และเท่าทันการณ์

โดยมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน 2564 นี้ จะพักการชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้รายย่อย และลูกหนี้ SMEs ทุกกลุ่มธนาคาร ตั้งแต่งวดการชำระเดือนกรกฎาคม 2564 นี้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน

 

มาตรการช่วยเหลือประชาชน พักชำระหนี้ 2 เดือน เริ่มวันไหน

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างตรงจุด แบงก์ชาติจึงจับมือกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

วิธีพักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทย ของมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน 2564 จะพักชำระหนี้ 2 เดือน โดยพักชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย ให้กับลูกหนี้ และรายย่อย และ SMEs ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของภาครัฐ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน เริ่มตั้งแต่งวดการชำระของเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และเมื่อหมดระยะเวลาหมดระยะเวลาของพักชำระหนี้ 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยที่คงค้าง หรือเงินต้น จากทางสถาบันการเงินในทันที เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระหนี้สินให้กับลูกหนี้

โดยสามารถติดต่อลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือนได้กับธนาคารพาณิชย์ และธนาคารของรัฐเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมมาตการพักชำระหนี้ 2 เดือน 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

รวมรายชื่อสถาบันการเงิน และช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือน

สำหรับที่อยากจะรู้ว่าสถาบันการเงินที่ตนใช้บริการอยู่ลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้หรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อว่ามาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง และช่องทางในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนของสถาบันการเงิน และ Non-Bank ต่าง ๆ ได้ที่ Bot.or.th และสามารถติดต่อสมัครขอแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือน กับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

หลายคงสงสัยว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการพักชำระหนี้ 2 เดือน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ โดยในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน แต่ทั้งนี้ จะไม่มีการเรียกเก็บเงินต้น และดอกเบี้ยคงค้างหลังหมดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนในทันที เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี และไม่เพิ่มภาระหนี้สินที่มากขึ้นให้กับประชาชนนั่นเอง

มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เป็นมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ และประชาชนรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับความเข้มงวดของมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคของทางการ ซึ่งจะพักชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย ตั้งแต่งวดกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และไม่ต้องกังวลไป เพราะเมื่อสิ้นสุดมาตรการแล้ว สถาบันการเงินจะยังไม่เรียกเก็บเงินต้น หรือดอกเบี้ยคงค้างในทันที เพื่อให้ทุกคนได้มีสถานะทางการเงินที่ดี และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น