อัพเดทกองทุนรวมล่าสุด ควรลงทุนรับผลตอบแทนกับกองทุนรวมธนาคารไหนดี 2565

กองทุนรวมอยากรู้คืออะไร มีอะไรบ้าง กองทุนรวมธนาคารไหนดี 2565

บางคนที่เคยเรียนรู้เรื่องการลงทุนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า “กองทุนรวม” แน่นอนว่าแตกต่างจากกองทุนธรรมดา ๆ อยู่แล้ว แต่กระนั้นคงมีคนอีกจำนวนไมม่น้อยที่อยากรู้ว่าคืออะไร มีอะไรบ้าง แล้วกองทุนรวมธนาคารไหนดี 2565 และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ประเด็นนี้เราไม่อาจปล่อยผ่านได้ จึงได้ไปรวบรวมทุกคำตอบมาบอกต่อ

เรื่องของกองทุนรวม : กองทุนรวมคืออะไร? 2565 (2022)

กองทุนรวม คือ คือการระดมเงินลงทุนจากผู้คนที่มีมากกว่า 1 คน ไปจดทะเบียนโดยมีหน่วยฐานเป็นนิติบุคคล จากนั้นก็จะต้องมีผู้จัดการที่มีมืออาชีพคอยดูแล แล้วนำเงินไปลงทุนสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายที่กองทุนสร้างขึ้นมา เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้นจึงค่อยนำมาเฉลี่ยแบ่งคืนให้กับผู้ร่วมลงทุนทุกคนตามสัดส่วนที่ได้ลงทุนกันมาไว้ตั้งแต่ตอนต้น 

เรื่องของกองทุนรวม : กองทุนรวมมีอะไรบ้าง? 2565 (2022)

  • โดยทั่วไปแล้วการลงทุนกองทุนรวมหลัก ๆ แบ่งตามลักษณะการจัดจำหน่ายและการไถ่ถอนคืนรวมเป็นหน่วยละ 2 ประเภท ได้แก่

กองทุนแบบปิด 

เป็นชนิด บลจ. ที่ไม่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และมีการกำหนดอายุโครงการที่แน่นอน เปิดให้มีการจองซื้อหน่วยได้ครั้งเดียวตั้งแต่เริ่มโรงการ แล้วจะไม่มีการขายออกมาแต่อย่างใดจำนวนหน่วยที่ลงทุนกันจึงไม่มีเพิ่มขึ้น อยู่คงที่ตลอด

กองทุนรวมแบบเปิด

มีการกำหนดอายุโครงการหรือไม่มีก็ได้ทั้งสิ้น แต่บลจ.สามารถขายหน่วยลงทุนได้เรื่อย ๆ ชนิดที่เพิ่มเติมได้แบบต่อเนื่อง สามารถรับซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอดเวลา มีการกำหนดระยะเวลาขาย รวมถึงราคารับซื้อล่วงหน้า สามารถเปิดซื้อ – ขายได้ทุกวัน อาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้งหรือปีละ 2 ครั้งได้หมดแล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลง

นอกจากนี้ การซื้อกองทุนเรายังสามารถเลือกประเภทอื่น ๆ ได้ เช่น กองทุนรวมต่างประเทศ, กองทุนตลาดเงิน, กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว, กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น, กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนแบบผสม, แบบผสมยืดหยุ่น, แบบรวมกลุ่มธุรกิจ ฯลฯ

เรื่องของกองทุนรวม : กองทุนรวมธนาคารไหนดี 2565

จากข่าวสารที่อัพเดทของกองทุนรวม อันดับ 1 ยกให้ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล (KSDLTF) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่น้อยกว่า 65% รองลงมาเป็นกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท (SCBLTS) หรือกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF) ก็น่าสนใจไม่น้อย รวมถึงกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล (K70LTF) ที่ให้ในรอบปีบัญชีมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่น้อยกว่า 65% แต่ก็ไม่เกิน 70%

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกซื้อกองทุนรวมของแต่ละคนจะเกิดความเข้าใจอย่างที่สุด สามารถเลือกลงทุนได้สมดังปรารถนา หมดห่วงความสงสัยเลือกอันไหนดีไปได้ แต่ถึงอย่างไรอยากบอกว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง กองทุนแต่ละประเภทมีความแตกต่างควรศึกษาให้ละเอียดเสมอ