อัพเดทข่าวการแจกเงินบัตรคนจนรอบ 3 ผ่านโครงการรัฐแจกเงินในปี 2022

แจกเงินบัตรคนจนรอบ 3 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้างมากขึ้น ทางรัฐบาลได้มอบหมายในกระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนโครงการรัฐแจกเงินกันมากขึ้นเพราะประชาชนได้รับความกระทบต่อรายได้มากขึ้นโดยแจกเงินบัตรคนจนรอบ 3 จะมีการคัดกรองกันมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องรายได้ผู้ที่ลงทะเบียนแจกเงินบัตรคนจนล่าสุด 64 ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่มีการคิดรายได้เฉพาะผู้ขอลงทะเบียนบัตรคนจนแต่การแจกเงินบัตรคนจนรอบ 3 จะเป็นการคิดรายได้ทั้งครัวเรือนซึ่งแปลว่ามีการคำนวณรายได้ทั้งครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ลูก หากรายได้เงินเกณฑ์ที่กำหนดก็ไม่สามารถสิทธิบัตรคนจนระยะ 3 สำหรับใครที่คิดว่ามีคุณสมบัติที่กล่าวมาก็สามารถลงทะเบียนแจกเงินบัตรคนจนรอบ 3กับทางรัฐบาลได้เลย การลงทะเบียนแจกเงินบัตรคนจนล่าสุดจะทราบความชัดเจนปลายเดือนตุลาคม 2565 นี้

แจกเงินบัตรคนจนรอบ 3 สามารถได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง

หลายท่านที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วสามารถใช้บัตรคนจนได้รับสิทธิ์ต่างๆที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจำนวน 13.6 ล้านคน ในเดือนตุลาคมรัฐบาลได้มีการแจกเงินบัตรคนจนรอบ 3 เพิ่มเติมคือ

  • จะมีการแจกเงินบัตรคนจน 300 บาทต่อเดือนต่อคน โครงการรัฐแจกเงินบัตรคนจนรอบ 3 จะแจกเป็นระยะเวลา 2 เดือนซึ่งจะได้รับเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม
  • ผู้ถือบัตรคนจนสามารถจับจ่ายซื้อของจากร้านธงฟ้าได้ โดยจะได้รับเงินคนละ 200 บาทต่อเดือน

โครงการรัฐแจกเงินบัตรคนจนรอบ 3 ที่กล่าวมาจะเป็นการแจกเพิ่มเติมจากที่ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับอยู่ในทุกเดือนเท่ากับว่า ผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มเติมจากการซื้อของในร้านธงฟ้าเป็นจำนวน 500 บาทและในเดือนธันวาคมจะได้รับเงินจากโครงการรัฐแจกเงินบัตรคนจนรอบ 3เป็นจำนวน 500 บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนจะต้องจ่ายในแต่ละวัน 

แจกเงินบัตรคนจนรอบ 3 เข้าวันไหน

การที่ทางรัฐบาลแจกเงินบัตรคนจนรอบ 3นั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ผู้ถือบัตรคนจน ส่วนใครที่ต้องการจะสมัครบัตรคนจนให้รอฟังประกาศจากรัฐบาลได้เลยซึ่งจะมีการให้ลงทะเบียนแจกเงินบัตรคนจนล่าสุด 64 เร็วๆนี้ การมีบัตรคนจนนั้นจะเป็นการมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล