สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์

กำหนดรายได้: เงินเดือน 25000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน MRR+9% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 36 เดือน
→ ขอสมัครทันทีรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ขอสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ให้วงเงินสูง แต่ดอกเบี้ยต่ำ

สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ เสริมสร้างสภาพคล่อง

อาชีพอิสระแม้จะมีข้อดูตรงที่มีเพดานรายรับไม่จำกัด หรือมีเวลาอิสระในการทำอะไรได้หลาย ๆ อย่าง แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุก ๆ เดือนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้จะได้มีเงินก้อนเข้ามาตลอด ดังนั้นสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ (สินเชื่อไทยพาณิชย์) จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยากยิ่ง

สินเชื่ออาชีพอิสระของธนาคารไทยพาณิชย์หรือสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ มีจุดเด่นที่สมัครใช้งานง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอพ SCB EASY หรือเว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ อีกทั้งสินเชื่ออิสระไทยพาณิชย์ยังมีวงเงินให้ก็สูงสุด 300,000 บาท อย่างไรก็ตามสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระนี้ยังถือว่าเป็นสินเชื่อไม่มีสลิปเงินเดือน เพียงแค่มีเอกสารแสดงรายได้ให้เข้าบัญชีอย่างน้อย 10000 บาท ก็ทำการขอกู้สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ได้เลย

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์

ปัญหาของการเป็นหนี้ระยะยางของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่ออาชีพอิสระล้วนแล้วแต่มีที่มาทั้งนั้น เช่น ระเบียบวินัยทางการเงินไม่ดี ขาดการวางแผน ใช้เงินมือเติบ เป็นต้น อย่างไรก็ดีอีกปัญหาหนึ่งคือการไม่เข้าใจเงื่อนไขของสินเชื่อนั้น ๆ เช่น เรื่องอัตราดอกเบี้ย เพราะสินเชื่อแต่ละประเภทธนาคารจะกำหนดหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกัน บางสินเชื่อให้ชำระดอกเบี้ยคงที่ บางสินเชื่อก็เป็นดอกเบี้ยไม่คงที่

สำหรับในปี 2565 (2022) สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ มีอัตราดอกเบี้ย MRR+9% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของเราจะปรากฏอยู่ในหน้าสรุปการขอรับวงเงินสินเชื่อ ก่อนการกดยืนยัน (MRR อยู่ที่ 5.995% ต่อปี ตามประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563) และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ MRR+20.63% ต่อปี

หลายคนอาจจะสงสัยว่า MRR ของสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ มันหมายถึงอะไรกันนะ ซึ่งอัตราดอกเบี้ย MRR คือ อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกหนี้รายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล  สินเชื่ออาชีพอิสระ (สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2565) เป็นต้น ซึ่ง MRR ของแต่ละธนาคารก็ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนของเงินทุนและต้นทุนในการบริหาร โดยเราสามารถเข้าไปดู MRR ที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์

 

เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจ สามารถกู้สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์ได้ไหม?

ด้วยความที่สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์สามารถกู้เงินไม่มีสลิปเงินเดือนได้ ทำให้อาชีพฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว สามารถสมัครได้ แต่ทั้งนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า ลูกค้าที่จะขอสินเชื่อธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์และมีรายได้มาจากธุรกิจที่มาขอกู้อย่างน้อย 3 ปี ดังนั้นกรณีที่มีประสบการณ์ธุรกิจหรือรายได้จากธุรกิจไม่ถึง 3 ปี สาขาสามารถเสนอสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่ออเนกประสงค์ เช่น Speedy Cash หรือ My Home My Cash ได้

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กำหนดรายได้: 15,000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด 15.83% ต่อปี
ระยะเวลา: 10 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ktc visa platinum โปรผ่อน 0% นาน 10 เดือน
กำหนดรายได้: ไม่กำหนด
อัตราต่อปี: ไม่กำหนด
ระยะเวลา: นาน 60 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: ต้องการกู้เงินคนพิการมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
กำหนดรายได้: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 15% ต่อปี|ค่าธรรมเนียม 14-17% ต่อปี
ระยะเวลา: นาน 6 เดือน
→ รายละเอียดข้อเสนอรายละเอียดแหล่งเงินกู้: app ยืมเงิน paydee ได้เงินจริง สมัครเลย